Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Komitet Organizacyjny

  • dr Waldemar Lib - przewodniczący
  • mgr Arkadiusz Nisztuk - obsługa administracyjna
  • dr inż.Tomasz Warzocha
  • dr inż. Krystian Tuczyński
  • dr inż. Tomasz Warchoł