Uniwersytet Rzeszowski Wersja polska Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Organizing committee

  • dr Waldemar Lib - chairman
  • mgr Arkadiusz Nisztuk - secretary of conference
  • dr inż. Tomasz Warzocha
  • dr inż. Krystian Tuczyński
  • dr inż. Tomasz Warchoł