Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • 1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora.
 • 2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl.
 • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, uczestnictwa i umieszczenia wizerunku na stronie internetowej konferencji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 (trzech) lat.
 • 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • 6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.
 • 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 8. Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować rezygnacją z udziału w Konferencji Edukacja – Technika – Informatyka oraz publikacji artykułu.
 • Oświadczenie RODO

  Download (file in .PDF format).