Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Cele i tematyka konferencji

Celem Konferencji jest podejmowanie dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji pedagogicznych wynikających z dominujących kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tematyka konferencji koncentruje się wokół podanych poniżej zagadnień, które prosimy uwzględniać w swoich opracowaniach.

Przemiany cywilizacyjne i kulturowe edukacji formalnej i nieformalnej:

  • 1) technicznej i zawodowej,
  • 2) informacyjnej i informatycznej,
  • 3) ekologicznej i środowiskowej.

W ramach powyższych tematów szczególnie interesują nas następujące wątki edukacji formalnej i nieformalnej:

  • 1) źródła przemian i kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin edukacji,
  • 2) propozycja rozwiązań teoretycznych, metodologicznych i praktycznych,
  • 3) komparatystyczna analiza systemów edukacyjnych w różnych krajach świata.