Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Komitet Naukowy

 • Dr hab. prof. UR Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Waldemar Furmanek – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – przewodniczący honorowy
 • Dr Waldemar Lib – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – sekretarz naukowy

 • Dr hab. prof.UJK Mirosław Babiarz - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
 • Dr hab. inż. prof. ITE Henryk Bednarczyk – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (Polska)
 • Doc. PhDr. Miroslav Chráska, PhD. – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
 • Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
 • Prof. PhD. Olga Filatova – Narodowy Włodzimierski Uniwersytet im. Stoletowych (Rosja)
 • Prof. PhD. Vlado Galičić – Uniwersytet w Rijece (Chorwacja)
 • Prof. dr Nazik Harutyunnyan – Center of Pedagogy and Education Development Department of Pedagogy Yerevan State University (Armenia)
 • Doc. PhD. Slavoljub Hilcenko – Wyższa Szkoła Zawodowa w Suboticy (Serbia)
 • PhD in Pedagogy, Ass.Prof. Natalija Ishchuk, Vasyl' Stus Donetsk National University (Ukraina)
 • Dr hab. Torgyik Judit - Kodolanyi Janos University (KJU) (Węgry)
 • Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja)
 • Dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
 • Doc. Paed Dr., Jiři Kropáč CSc. – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
 • Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w Warszawie (Polska)
 • Prof. dr hab. Mária Kožuchowá – Katolicki Uniwersytet, Ružomberok (Słowacja)
 • Prof. dr hab. Mikołaj I. Leonow – Udmurcki Uniwersytet Państwowy w Iżewsku (Rosja)
 • Prof. PhD. Oksana Nagorniuk – Institute of Agroecology and Environmental management NAAS of Ukraine (Ukraina)
 • Dr hab. prof. UP Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
 • Prof. PaedDr., Jozef Pavelka, PhD. – Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)
 • Dr hab. prof. UR Aleksander Piecuch – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
 • Prof. PhD. Mario Plenkowić – Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
 • Dr hab. prof. PK Czesław Plewka - Politechnika Koszalińska (Polska)
 • Prof. dr hab. Natalia Ridei – National Pedagogical Dragomanov University (Ukraina)
 • Doc. Ing. Ladislav Rudolf, PhD. – Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
 • Doc. Ing. Čestmír Serafín Dr. Ing-Paed. – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
 • Prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk – AGH Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie (Polska)
 • PaedDr. Jan Stebila, PhD. – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
 • Prof. Ing. Ján Stoffa DrSc. – Wydział Pedagogiczny w Ołomuńcu (Czechy)
 • Prof. Ing. Veronika Stoffova DrSc. – Uniwersytet Jánosa Selyego w Komárnie (Słowacja)
 • Dr hab. prof. APS Maciej Tanaś – Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej (Polska)
 • Prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD. – Instytut Technologii w Dubnicy (Słowacja)
 • Dr hab. Jolanta Wilsz, prof. WSBP – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu(Polska)