Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Warunki uczestnictwa

- zgłoszenie udziału na załączonej Karcie zgłoszenia z oświadczeniem etyki publikacji            (dokumenty zostaną automatycznie przesłane po wypełnieniu na adres e-mail);

- przesłanie tekstu pocztą elektroniczą (15.09.2022 r.);

- prezentacje do wystapienia prosimy przygotować w języku angielski;

- każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch artykułów;

Kartę zgłoszenia i oświadczenie etyki publikacji własnoręcznie podpisane proszę przesłać na adres podany w zakładce Kontakt