Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Szanowni Państwo

XXI edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja – Technika – Informatyka odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 27.09.2022r. Rejestracja uczestników konferencji odbywa się do 15.07.2022r.

Karta zgłoszenia na konferencję znajduje się w zakładce: Karta zgłoszenia lub tutaj. Wystarczające jest elektroniczne wypełnienie karty zgłoszenia (nie ma konieczności przesyłania jej w wersji papierowej). W karcie zgłoszenia prosimy o wpisanie tytułu wystąpienia w języku angielskim.

Streszczenie wystąpienia w języku angielskim należy przesłać na adres: keti@ur.edu.pl Wystąpienia podczas konferencji będą realizowane języku narodowym. Prezentacje prosimy przygotować w języku angielskim.

Artykuły będące wynikiem konferencji prosimy rejestrować przez stronę czasopisma: JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE:

  • 1) przyjmujemy teksty napisane wyłącznie w języku angielskim
  • 2) za publikacje w tym roku nie pobieramy opłat
  • 3) zwiększamy limit objętości publikowanych tekstów do 10 stron
  • 4) edytorskie zasady przygotowania artykułu pozostają bez zmian i znajdują się na stronie czasopisma pod adresem: ETI.


Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR – przewodniczący komitetu naukowego
Dr Waldemar Lib – sekretarz naukowy